Looking for something?

Find it in our extensive resource library!

Smart Filters

 • Reset
 • Services

 • Who it's for

 • What it’s about

 • Format

View: 730

Download: 1

Používanie načúvacích pomôcok

Using hearing aids Slovak

Ako môžem svojmu dieťaťu pomôcť s používaním načúvacích pomôcok?

 • Zúčastňujte sa na všetkých stretnutiach v zariadení Hearing Services.
 • Na všetky stretnutia si prineste načúvacie pomôcky.
 • Ak sa nemôžete stretnutia zúčastniť, musíte nám zavolať a dohodnúť si nový termín.
 • Dbajte na to, aby vaše dieťa načúvacie pomôcky nosilo každý deň (celý deň).
 • Chybné načúvacie pomôcky nám čo najskôr nahláste, aby sme mohli zariadiť ich výmenu.
 • Keď vám budú dochádzať batérie, zavolajte nám a my vám
  pošleme nové.
 • Akúkoľvek zmenu sluchových schopností (s načúvacími pomôckami či bez nich) nám čím skôr nahláste, aby sme mohli zariadiť kontrolu úrovne sluchu vášho dieťaťa.

Ako často bude potrebné chodiť do nemocnice, keď už máme načúvacie pomôcky nastavené a odskúšané?

 • Na prvú kontrolu je potrebné prísť niekoľko týždňov po prvom nastavení.
 • Vaše dieťa potom bude musieť chodiť na pravidelné kontroly načúvacích pomôcok, až kým nedovŕši 16 rokov.
 • U bábätiek a predškolákov sú vhodné kontroly každé 2 až 3 mesiace.
 • Staršie deti musia chodiť na kontrolu minimálne raz za rok.
 • Na každom stretnutí:
  • Otestujeme sluch vášho dieťaťa.
  • Skontrolujeme, ako sú načúvacie pomôcky naprogramované.
  • V prípade potreby načúvacie pomôcky preprogramujeme.
  • Skontrolujeme, ako vaše dieťa reaguje, keď má nasadené načúvacie pomôcky.

Vaše dieťa môže ísť aj na jednu z našich lekárskych kliník, kde znova otestujeme sluch a v prípade potreby upravíme načúvacie pomôcky.

Ak vaše dieťa nebolo posledných 12 mesiacov na kontrole (alebo 6 mesiacov, ak ešte nechodí do školy), zavolajte nám a dohodnite si stretnutie ohľadom načúvacej pomôcky.

Kedy je potrebné kontaktovať oddelenie?

 • Ak načúvacia pomôcka prestane fungovať a nepomôže ani výmena batérie.
 • Ak stratíte načúvaciu pomôcku.
 • Ak sa vaše dieťa sťažuje, že načúvacia pomôcka má iný zvuk.
 • Ak si všimnete, že vaše dieťa reaguje na zvuky inak, aj keď má nasadené načúvacie pomôcky.
 • Ak načúvacia pomôcka v uchu píska.
 • Ak potrebujete nové batérie.
 • Ak máte iné problémy alebo otázky.

Bezpečnosť načúvacích pomôcok a batérií

 • Ak načúvacie pomôcky nepoužívate, uchovávajte ich bezpečne v škatuľke.
 • Batérie môžu byť v prípade prehltnutia nebezpečné. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.
 • Načúvacie pomôcky pre predškolákov sú vybavené zámkami na zásuvky na batérie a je možné požiadať o ne aj pre staršie deti. Ak si myslíte, že ich vaše dieťa potrebuje, alebo máte v rodine malé deti, dajte nám vedieť.
 • Použité batérie likvidujte bezpečným spôsobom, a to buď na zbernom mieste na recykláciu batérií, alebo nám ich prineste späť na oddelenie.

Výrobňa: 0114 271 7462

 • Chybné načúvacie pomôcky alebo ich strata
 • Žiadosť o nové batérie

Kancelária audiológa: 0114 271 7454

 • Rady alebo otázky

Recepcia: 0114 271 7450

 • Rezervácia termínu

Email: scn-tr.audiology@nhs.net

Is something missing from this resource that you think should be included? Please let us know

Contact us

Disclaimer

Please note: this is a generic information sheet relating to care at Sheffield Children’s NHS FT. These details may not reflect treatment at other hospitals. This information is not intended as a substitute for professional medical care. Always follow your healthcare professionals’ instructions. If this resource relates to medicines, please read it alongside the medicine manufacturer’s patient information leaflet. If this information has been translated into another language from English, efforts have been made to maintain accuracy, but there may still be some translation errors. If you are unsure about any of the guidance in this resource or have specific questions about how it relates to your child, always ask your healthcare professional for further advice.

How useful did you find this resource?*

NHS

Western Bank
Sheffield
S10 2TH

United Kingdom

Switchboard: 0114 271 7000

Interesting Facts


We’ve got a special MRI scanner just for teddies so children can see what it’s like before they have a scan.

Help to transform our extraordinary hospital into something even better.

@

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close