Looking for something?

Find it in our extensive resource library!

Smart Filters

  • Reset
  • Services

  • Who it's for

  • What it’s about

  • Format

View: 774

Download: 2

Deti v predškolskom veku bez sluchových problémov

Preschool children with normal hearing Slovak

Výsledky sluchových testov vášho dieťaťa boli v rámci normy a nie je potrebné si objednať ďalšie termíny.

Zostane sluch môjho dieťaťa bezproblémový?

Napriek tomu, že výsledky dnešného testu nepreukázali problémy, je možné, aby sa u dieťaťa počas ďalšieho vývoju objavila sluchová vada.

Čo sledovať?

Je dôležité sledovať nasledovné:

  • Frekvenciu ušných infekcií
  • Poruchy vývinu reči
  • Poruchy správania
  • Poruchy lokalizovania zvuku

Čo robiť v prípade zistenia horeuvedených?

V prípade, že si robíte starosti o horeuvedených znakoch, alebo máte iné otázky ohľadom problémov sluchu, môžete kontaktovať svoju opatrovateľku, obvodného lekára a vaše dieťa bude odoslané na sluchové testy. V prípade kontaktuje nás na čísle 0114 271 7450 a radi vám pomôžeme.

Kedy bude mať moje dieťa ďalší test sluchu?

Ďalší rutinový sluchový test sa bežne robí počas prvého roka školskej dochádzky prostredníctvom špecialistu na sluchovú kontrolu.

Ako chrániť sluch dieťata?

Nevystavujte svoje dieťa cigaretovému dymu. Tiež obmedzte pobyt v hlučnom priestore, ako napríklad na koncerte, alebo používanie stereo zariadení v domácnosti.

Kto obrdží kópiu výsledkov testov?

Záverečná správa o výsledkoch dnešného testu bude zaslaná vášmu obvodnému lekárovi, opatrovateľke, prípadne inej zdravotníckej osobe, ktorá sa o vaše dieťa stará. V prípade, že nedostanete kópiu sluchového testu a radi by ste ho mali, prosím vyžiadajte si ho.

Ako postupovať v prípade ďalších otázok?

V prípade ďalších otázok o dnešnom teste alebo o tomto letáku prosím kontaktujte audiológa na telefónnom čísle 0114 271 7450.

Sluchová služba 0114 2717450 alebo email scn-tr.audiology@nhs.net

Is something missing from this resource that you think should be included? Please let us know

Contact us

Disclaimer

Please note: this is a generic information sheet relating to care at Sheffield Children’s NHS FT. These details may not reflect treatment at other hospitals. This information is not intended as a substitute for professional medical care. Always follow your healthcare professionals’ instructions. If this resource relates to medicines, please read it alongside the medicine manufacturer’s patient information leaflet. If this information has been translated into another language from English, efforts have been made to maintain accuracy, but there may still be some translation errors. If you are unsure about any of the guidance in this resource or have specific questions about how it relates to your child, always ask your healthcare professional for further advice.

How useful did you find this resource?*

NHS

Western Bank
Sheffield
S10 2TH

United Kingdom

Switchboard: 0114 271 7000

Interesting Facts


We’ve got a special MRI scanner just for teddies so children can see what it’s like before they have a scan.

Help to transform our extraordinary hospital into something even better.

@

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close