Looking for something?

Find it in our extensive resource library!

Smart Filters

  • Reset
  • Services

  • Who it's for

  • What it’s about

  • Format

View: 845

Download: 1

Deti s jemnou konduktívnou poruchou sluchu

Children with mild conductive hearing loss Slovak

Dnes vykonané sluchové testy nám preukázali, že vaše dieťa má jemné poruchy sluchu.

Aké sú dôvody – čo to sapôsobilo?

Je to dôsledkom nahromadenej vody v strednom uchu alebo za bubeníkom.

Je strata sluchu travlá

Ide o častý problém u malých detí, čo sa veľakrát zlepší bez ďalšej liečby. Napriek tomu vám radíme, aby vaše dieťa malo ďalšie vyšetrenia, aby sa ubezpečili, že sa jeho(jej) stav zlepšuje.

Zlepší sa sluch v každom prípade?

Niekedy namiesto zlepšenia sa sluch zhorší. Vtedy je dieťa zaslané za špecialistom nosno-ušno-krčného oddelenia, ktorý rozhodne o ďalšej liečbe.

Aké liečby sa odporúčajú?

U niektorých detí sa odporúča, aby ventilačné trubičky, tzv. priechodky (grommets) boli počas krátkej operácii vložené do ušného bubienka. Navrhne sa to však len vtedy, ak je strata sluchu zaznamenaná alebo spôsobuje problémy u dieťaťa ako napríklad oneskorený vývoj reči a jazyka, alebo problémy v škole. V iných prípadoch jemnejšie sluchové pomôcky môžu byť dočasným riešením.

Čo môžem urobiť pre svoje dieťa?

Nasledovné:

  • Nevystavujte svoje dieťa cigaretovému dymu.
  • Ubezpečte sa, že počas rozhovoru s dieťaťom vám vždy vidí do tváre a hovorte jasne.
  • Snažte sa znížiť okolité zvuky prostredia čo najviac, keď sa rozprávate s dieťaťom.
  • Ubezpečte sa, že každý, kto trávi čas s dieťaťom si je vedomý, že dieťa má sluchové problémy najmä v hlučnom okolí.

Čo robiť keď sa sluch zhorší?

Pravdepodobne máte termín ďalšieho rutinného vyšetrenia, ale v prípade zhoršenia sluchu by sme chceli vaše dieťa vyšetriť skôr. Zavolajte na číslo 0114 271 7450. Váš obvodný lekár, opatrovateľka, alebo školská sestra je tiež kvalifikovaná prebrať podobné problémy.

Kto obdrží kópiu tochto testu?

Záverečná správa s výsledkami bude zaslaná obvodnému lekárovi, opatrovateľke alebo školskej sestre, prípadne inému zdravotníkovi, kto pracuje s vašim dieťaťom. V prípade, že výsledky testov nedostanete, prosím vyžiadajte si kópiu.

Na koho sa obrátiť v prípade ďalších otázok?

Ak máte otázky o výsledkoch dnes vykonaného sluchového testu, alebo o tomto letáku, obráťte sa prosím na audiológa, číslo 0114 271 7450 Sluchovej služby.

Sluchová služba 0114 2717450 alebo email scn-tr.audiology@nhs.net

Is something missing from this resource that you think should be included? Please let us know

Contact us

Disclaimer

Please note: this is a generic information sheet relating to care at Sheffield Children’s NHS FT. These details may not reflect treatment at other hospitals. This information is not intended as a substitute for professional medical care. Always follow your healthcare professionals’ instructions. If this resource relates to medicines, please read it alongside the medicine manufacturer’s patient information leaflet. If this information has been translated into another language from English, efforts have been made to maintain accuracy, but there may still be some translation errors. If you are unsure about any of the guidance in this resource or have specific questions about how it relates to your child, always ask your healthcare professional for further advice.

Resource number: AUD1s

Resource Type: Article

How useful did you find this resource?*

NHS

Western Bank
Sheffield
S10 2TH

United Kingdom

Switchboard: 0114 271 7000

Interesting Facts


We’ve got a special MRI scanner just for teddies so children can see what it’s like before they have a scan.

Help to transform our extraordinary hospital into something even better.

@

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close